Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Per Christensen
Tel: +45 98 94 35 91

Næstformand
Steen Jeppesen
Tel: +45 98 94 19 16

Kasserer
Per Henrik Høy
Tel: +45 21 37 41 71

Formand for messekomiteen
Ole Olesen
Tel: +45 98 94 12 27

Sekretær
Thomas Rottbøll
Tel: +45 22 79 92 77