ENTECH MARINE A/S

EnTech Marine beskæftiger sig med Marine Motorreparation. Ho-vedkontoret og det 1.100 m2 store værksted ligger på Hirtshals Havn. EnTech Marine besidder en stor erfaring inden for installation, driftsoptimering, vedligeholdelse og reparation af alle MaK, Caterpil-lar & Wärtsilä motorer. Deres kerneområde er 24/7 service 365 dage om året udført af MaK, Caterpillar & Wärtsilä eksperter.
EnTech Marine tilbyder desuden:

EnTech Marine A/S tilbyder desuden:

 • • En leverandør, der er indstillet på at tage det vedligeholdel-sesmæssige ansvar og risiko ved motoren/anlægget og eventuelt helt at overtage driften af alt udstyr (Operation & Maintenance agre-ement)
  • Kendt udgiftsniveau for vedligeholdelse og eventuelt også af driften heraf.
  • Forventet mindre ”down time” end ved vedligehold/operati-on med egne folk
  • Reduceret behov for at træne og uddanne egne folk.
  • Dokumenteret arbejde. En væsentlig faktor i klasseselskaber-nes godkendelsesarbejde for de enkelte skibe, da det af dokumenta-tionen klart fremgår hvad, hvornår og hvordan et givent arbejde er udført og til hvilken standard.
  • I mindre og nyere ejer-organisationer findes den ønskede ekspertise måske ikke ved anskaffelse af udstyret/anlægget. Med en Operation & Maintenance / Serviceaftale tilfører EnTech Marine din organisation den nødvendige viden.

DU FINDER OS HER

Adresse:

Olfert Fischersvej 7,
9850 Hirtshals

Kontakt:

Tlf : +45 42 70 60 59
Mail: ml@entech-marine.com

Følg os