HIRTSHALS FISKERIFORENING

Hirtshals Fiskeriforenings formål er at virke til fiskerierhvervets fremme, herunder bl.a. også uddannelse, havneforhold og afsætning af fisk.

For at blive aktivt medlem af Hirtshals Fiskeriforening skal man erhvervsmæssigt udøve fiskeri, være ejer af fiskefartøj eller partsfisker, som er forhyret med et fiskefartøj. Desuden kan man blive passivt medlem, hvis man tidligere har været erhvervsfisker. Med udgangen af 2014 havde Hirtshals Fiskeriforening 78 aktive medlemmer og 8 passive. Med hensyn til flådens sammensætning er der 45 fartøjer under 5 tons og 55 fartøjer over 5 tons. Underlagt Hirtshals Fiskeriforening er også Fiskernes Kasseudlejning, der servicerer, håndterer, leverer og vasker fiskekasser til fartøjer.

Hirtshals Fiskeriforenings daglige ledelse varetages af den for foreningens bestyrelse til enhver tid siddende formand. Til at hjælpe sig i dagligdagen har han en bogholder samt en fiskerikonsulent. Fiskeriforeningens personale sidder klar til at servicere og rådgive medlemmerne i forhold til de mange regler,

DU FINDER OS HER

Adresse:

Norgeskajen 4,1,
9850 Hirtshals

Kontakt:

Tlf : +45 98 94 25 88
Fax: +45 98 94 49 88
Mail: post@hififo.dk

Følg os